ARBAEEN OPTOCHT 2022

ARBAEEN OPTOCHT 2022

Voor het achtste opeenvolgende jaar organiseert de Islamitische Gemeenschap in Nederland een optocht tijdens de Arbaeen van Imam Hussein (as): De Arbaeen stille tocht.

Jaarlijks trekken miljoenen mensen uit alle landen richting Karbala in Irak op de veertigste dag na het martelaarschap van imam Hussein (vzmh) om zijn graf te bezoeken en hem trouw te zweren. Een bijeenkomst die geen gelijke kent in de geschiedenis.

In een stille tocht in Rotterdam tonen wij onze rouw voor deze geweldige Imam en tonen wij mensen de normen en waarden van Hussein (vmzh) en zijn missie. De missie voor rechtvaardigheid voor ieder mens, waardigheid voor elke burger, vreedzaamheid tussen alle gemeenschappen. De missie die staat voor mensenrechten, vrijheid en rechtvaardigheid.

U bent ook van harte welkom om gezamenlijk deze man en zijn boodschap te eren. Een boodschap waarin waarden centraal staan die zorgen voor een voortvarende maatschappij.

Plaats: Schouwburgplein, Rotterdam
Datum: Zondag 25 september 2022
Aanvang: 13:00 uur (gelegenheid voor het gebed)

Er zal een optocht worden gehouden en aan het eind zullen er toespraken worden gehouden. Bij gezondheidsklachten, blijf graag uit voorzichtigheid thuis.

Arbaeen 2021

Arbaeen 2021

Arbaeen 2021 Rotterdam

De zon verschool zich achter de wolken. Grote druppels vielen op de betonnen vloer van het plein. Rode bladeren dwarrelden naar beneden door het hard geruis van de wind. Het weer was een perfecte weerspiegeling van de gevoelens die schuilden in onze harten.  Niets hield de liefhebbers van de Ahlalbayt tegen om buiten, in de kou, de boodschap van Imam Hussain te verspreiden en voorbijgangers te inspireren.


Het middaggebed brak aan en al snel weerklonk de echo van de Adhan door het plein en de straten. Een klein publiek verzamelde zich op het plein en keek vol bewondering naar het gebed dat zich voordeed. Na het gebed verzamelde iedereen zich op het plein om te beginnen aan de stille tocht. Vrijwilligers kregen banners, flyeraars bereidden zich voor en de tocht kon beginnen.

a

De stilte was luid en al snel trok …

De stilte was luid en al snel trok dit een menigte aan. Vele Nederlanders stonden stil, vraagtekens duidelijk in hun ogen. De flyeraars spraken deze mensen aan en legden het doel van deze tocht uit. Dit zorgde ervoor dat vele Nederlanders geïnspireerd werden door de normen en waarden die Imam Hussain met zich droeg.

De stilte was luid en al snel trok dit een menigte aan. Vele Nederlanders stonden stil, vraagtekens duidelijk in hun ogen. De flyeraars spraken deze mensen aan en legden het doel van deze tocht uit. Dit zorgde ervoor dat vele Nederlanders geïnspireerd werden door de normen en waarden die Imam Hussain met zich droeg.

Heel het centrum van Rotterdam aanschouwde hoe mannen, vrouwen en kinderen toonden hoe iedereen kan opkomen voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. De tocht had een sterke impact gehad op Rotterdam en de stilte bleef daar hangen.

De tocht eindigde en we verzamelden ons terug op het grote plein. Een toespraak werd gehouden en verzen uit de Koran brachten tranen omhoog. De banners werden nog steeds hoog gehouden en ook dit trok de aandacht van een groot aantal voorbijgangers die bleven staan om te luisteren. In de tussentijd hadden vrijwilligers eten klaargemaakt voor de vermoeide liefhebbers van de Ahlalbayt.

Het was een ontroerend moment om te zien hoe de boodschap van Imam Hussain diverse mensen samenbracht om een eenheid te vormen. Één eenheid tegen onrecht. Één eenheid voor gelijkwaardigheid. Deze boodschap werd ook naar de buitenwereld gebracht om zo mensen te inspireren en te informeren.

Want Hussain is niet enkel voor ons, Hussain is voor iedereen. Ahlalbayt is niet enkel voor ons, Ahlalbayt is voor iedereen.