In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle

 

Graag nodigen wij u uit voor de Arbaeen Optocht in Rotterdam!

Voor het achtste opeenvolgende jaar organiseert de Islamitische Gemeenschap in Nederland een optocht tijdens de Arbaeen van Imam Hussein (as): De Arbaeen stille tocht.

Jaarlijks trekken miljoenen mensen uit alle landen richting Karbala in Irak op de veertigste dag na het martelaarschap van imam Hussein (vzmh) om zijn graf te bezoeken en hem trouw te zweren. Een bijeenkomst die geen gelijke kent in de geschiedenis.

In een stille tocht in Rotterdam tonen wij onze rouw voor deze geweldige Imam en tonen wij mensen de normen en waarden van Hussein (vmzh) en zijn missie. De missie voor rechtvaardigheid voor ieder mens, waardigheid voor elke burger, vreedzaamheid tussen alle gemeenschappen. De missie die staat voor mensenrechten, vrijheid en rechtvaardigheid.

U bent ook van harte welkom om gezamenlijk deze man en zijn boodschap te eren. Een boodschap waarin waarden centraal staan die zorgen voor een voortvarende maatschappij.

Plaats: Schouwburgplein, Rotterdam
Datum: Zondag 25 september 2022
Aanvang: 13:00 uur (gelegenheid voor het gebed)

Er zal een optocht worden gehouden en aan het eind zullen er toespraken worden gehouden. Bij gezondheidsklachten, blijf graag uit voorzichtigheid thuis.

Dichtbijste gratis parkeer gelegenheid

Schepenstraat, Rotterdam  (20min lopen) check altijd parkeerbord voor de zekerheid

Wees rechtvaardig bij vriend en vijand

Worden van Imam

Hussain ibn Ali

Het unieke verhaal van Hussain inspireert miljoenen mensen zelfs na 14 eeuwen! Door middel van een stille tocht in Rotterdam, tonen wij de normen en waarden van de missie van Hussain.

De missie is rechtvaardigheid voor ieder mens ongeacht leeftijd, kleur of ras. Waardigheid voor elke burger én vreedzaamheid tussen alle gemeenschappen.

De missie waarin de samenleving centraal staat.
Hussain ibn Ali was een revolutionaire leider uit de 7e eeuw die het ultieme offer bracht voor sociale rechtvaardigheid in het licht van corruptie en tirannie. Hij gaf alles op, inclusief zichzelf, voor de mensheid. Hussain kwam in opstand tegen onrecht en onderdrukking. Samen met zijn familie en vrienden kwamen ze in opstand tegen onrecht en onderdrukking. Deze waarden en normen inspireren vandaag de dag miljoenen mensen over de hele wereld.

“Als je in geen enkele

religie gelooft en de dag van

de opstanding niet vreest,

wees dan tenminste vrij en

nobel in deze wereld.”

Hussain ibn Ali

Dit zijn de woorden van Hussain ibn Ali, wiens martelaarschap inspireerde in het nastreven van gerechtigheid en vrijheid, ongeacht ras of religie. Met de opkomst van het fascisme en de angst voor de ander, is sociale cohesie nu meer dan ooit van belang.

Waarom?

 

De wereld waarin we leven is verre van ideaal. Veel gaat goed, maar veel gaat fout. Elke dag staat het nieuws vol armoede, terreur, burenruzies, moord, aanvallen, onrechtvaardigheid, discriminatie en radicalisering.

Deze problemen hebben hun weerslag op ons leven in Nederland. Verkiezingen in een ander land beïnvloeden onze economie. Terreur beïnvloedt ons veiligheidsgevoel. Onrecht zorgt voor onzekerheid. Discriminatie splijt onze maatschappij. Radicalisering brengt veiligheid in gevaar. Het is daarom belangrijk om te blijven zoeken naar oplossingen. Deze oplossingen zijn dichterbij dan wij denken. Want wij, de mensen die de maatschappij vormen, kunnen ons veiligheid waarborgen, onze maatschappij verenigen, rechtvaardigheid terugbrengen en radicalisering tegen gaan.

Laten we een voorbeeld nemen aan Hussain. Zijn missie en doel was het verenigen van de wereld in de naam van menselijkheid. Hij bracht rassen bij elkaar. Hij gaf zijn leven voor de ander. Hij stelde dat de ideologie van gelijkheid en rechtvaardigheid voorop staat. Hij gaf ons de les om in het dagelijkse leven het goede te zoeken, te omarmen en te beschermen.

Arbaeen optocht van de afgelopen jaren​

Ontvangst van Arbaeen bezoekers in Irak

Arbaeen over de hele wereld

Arbaeen in media