In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle

Wees rechtvaardig bij vriend en vijand

Hussain

 

Het unieke verhaal van Hussain inspireert miljoenen mensen zelfs na 14 eeuwen!Door middel van een stille tocht in Rotterdam, tonen wij de normen en waarden van de missie van Hussain. De missie is rechtvaardigheid voor ieder mens ongeacht leeftijd, kleur of ras. Waardigheid voor elke burger én vreedzaamheid tussen alle gemeenschappen. De missie waarin de samenleving centraal staat.
Hussain ibn Ali was een revolutionaire leider uit de 7e eeuw die het ultieme offer bracht voor sociale rechtvaardigheid in het licht van corruptie en tirannie. Hij gaf alles op, inclusief zichzelf, voor de mensheid. Hussain kwam in opstand tegen onrecht en onderdrukking. Samen met zijn familie en vrienden kwamen ze in opstand tegen onrecht en onderdrukking. Deze waarden en normen inspireren vandaag de dag miljoenen mensen over de hele wereld.

“Als je in geen enkele religie gelooft en de dag van de opstanding niet vreest, wees dan tenminste vrij en nobel in deze wereld.”

Hussain ibn Ali

Dit zijn de woorden van Hussain ibn Ali, wiens martelaarschap inspireerde in het nastreven van gerechtigheid en vrijheid, ongeacht ras of religie. Met de opkomst van het fascisme en de angst voor de ander, is sociale cohesie nu meer dan ooit van belang.

Waarom?

 

De wereld waarin we leven is verre van ideaal. Veel gaat goed, maar veel gaat fout. Elke dag staat het nieuws vol armoede, terreur, burenruzies, moord, aanvallen, onrechtvaardigheid, discriminatie en radicalisering.

Deze problemen hebben hun weerslag op ons leven in Nederland. Verkiezingen in een ander land beïnvloeden onze economie. Terreur beïnvloedt ons veiligheidsgevoel. Onrecht zorgt voor onzekerheid. Discriminatie splijt onze maatschappij. Radicalisering brengt veiligheid in gevaar. Het is daarom belangrijk om te blijven zoeken naar oplossingen. Deze oplossingen zijn dichterbij dan wij denken. Want wij, de mensen die de maatschappij vormen, kunnen ons veiligheid waarborgen, onze maatschappij verenigen, rechtvaardigheid terugbrengen en radicalisering tegen gaan.

Laten we een voorbeeld nemen aan Hussain. Zijn missie en doel was het verenigen van de wereld in de naam van menselijkheid. Hij bracht rassen bij elkaar. Hij gaf zijn leven voor de ander. Hij stelde dat de ideologie van gelijkheid en rechtvaardigheid voorop staat. Hij gaf ons de les om in het dagelijkse leven het goede te zoeken, te omarmen en te beschermen.

Arbaeen optocht van de afgelopen jaren​

Ontvangst van Arbaeen bezoekers in Irak

Arbaeen over de hele wereld

Arbaeen in media